Page 1 of 1

KDANS gin "PWOBLEM" sa tankou anpil lot moun....MIN NI!

PostPosted: Wed Nov 08, 2017 3:06 pm
by kompamagazine
KDANS gin "PWOBLEM" sa tankou anpil lot moun....MIN NI! (LI sa ki ekri sou poster a)

KDANS afiche l wi la.......

MIN NI PAPA!

Image

KM!