Page 1 of 1

Avangou Sou: Sous Enspirasyon Mizisyen Nou Yo

PostPosted: Sun Feb 21, 2016 11:32 am
by Neg Timid
Se yon sijè mwen toujou fè yon ti pase sou li an daki nan sa m ekri deja; men mwen pa janm devlope l pou nou... Mwen deside fè yon ti rale toupiti sou li nan yon atik manch long, ki byen ekri an Kreyòl, k'ap parèt sou fowòm lan pita oubyen demen. Mwen deja konnen n'ap kontan. Alò prepare nou, frè mizisyen m yo avèk tout manb KM, pou n'al li yon trè bèl tèks nan lang manman n ki pral ouvri zye nou sou yon pakèt ang... Gen bagay mwen kòmanse di, men Gran inisye yo pap twò kontan si m fin di yo nèt; alò moun ki gen ti limyè deja va sèvi avèk entwisyon yo pou yo fin konplete pou mwen...

Rete branche !

NT