Page 1 of 2

JBEATZ brand new song "I'M DOING FINE" (LISTEN)!

PostPosted: Sun Feb 14, 2016 2:39 pm
by kompamagazine
JBEATZ brand new song "I'M DOING FINE"

Click on the link below to listen
https://soundcloud.com/kompamagazine-co ... 6-new-song

Image

Re: JBEATZ brand new song "I'M DOING FINE" (LISTEN)!

PostPosted: Mon Feb 15, 2016 12:40 am
by Neg Timid
Di sa-w vle di de JBeatz, li toujou jwenn yon fason pou l envante yon ti melodi trè senp nan mizik li yo ki inik avèk stil li. Epi ke yon moun vle ou pa, melodi l yo toujou jwenn yon mwayen pou vin kole nan tèt ou tankou yon lakòl ki pa janm vle dekole. Mwen fin tande mizik la yè, jodiya mwen rete konsa m'ap fredone mizik la nan lespri m san m pa menm rann mwen kont de sa; men m gentan bliye ki mizik m'ap fredone a... Epi se jis apre nèt mwen vin reyalize ki mizik li ye. Nou wè enpak la, yon ti mizik byen senp ki kole nan lespri m san m pa menm vle !

NT

Re: JBEATZ brand new song "I'M DOING FINE" (LISTEN)!

PostPosted: Mon Feb 15, 2016 1:19 am
by KingDave
Now from what I observe, I can say that JBEATZ is very good producing and all that good stuff. However, I start finding too much ressemblance between his songs, like they really sound the same. Am I the only one?

Re: JBEATZ brand new song "I'M DOING FINE" (LISTEN)!

PostPosted: Mon Feb 15, 2016 6:44 am
by Neg Timid
KingDave wrote:Now from what I observe, I can say that JBEATZ is very good producing and all that good stuff. However, I start finding too much ressemblance between his songs, like they really sound the same. Am I the only one?


Non, ou pa sèl moun ki wè sa. Mwen menm tou, mwen te di sa nan dènye rivyou CD JBeatz la; ke fòk li fè anpil atansyon paske tout mizik li yo kòmanse sonnen menm jan. Men an jeneral, lè w byen gade, anpil djaz monotòn avèk pwòp stil yo ki se idantite yo; e se monotomi sa-a lepli souvan ki fè w rekonèt an patan ke se tèl djaz k'ap jwe la-a.

NT

Re: JBEATZ brand new song "I'M DOING FINE" (LISTEN)!

PostPosted: Mon Feb 15, 2016 12:24 pm
by KingDave
Yea Mwen dako wi keu gen yon idantite nan chak djazz. Tankou, depi se Richie kap jwe batri, mwen deja rekonet sa, depi se Shedley, mwen deja we sa... Men leu muzik ou sanble twop se yon problem, sa pa gen anyen poul we ak identite/style djazz la. Surtout solo musyeu yo, yo gen yon seul style, yon seul son..

Neg Timid wrote:
KingDave wrote:Now from what I observe, I can say that JBEATZ is very good producing and all that good stuff. However, I start finding too much ressemblance between his songs, like they really sound the same. Am I the only one?


Non, ou pa sèl moun ki wè sa. Mwen menm tou, mwen te di sa nan dènye rivyou CD JBeatz la; ke fòk li fè anpil atansyon paske tout mizik li yo kòmanse sonnen menm jan. Men an jeneral, lè w byen gade, anpil djaz monotòn avèk pwòp stil yo ki se idantite yo; e se monotomi sa-a lepli souvan ki fè w rekonèt an patan ke se tèl djaz k'ap jwe la-a.

NT

Re: JBEATZ brand new song "I'M DOING FINE" (LISTEN)!

PostPosted: Mon Feb 15, 2016 2:13 pm
by kompamagazine
From our SOUNDCLOUD

Image
Image

KM!

Re: JBEATZ brand new song "I'M DOING FINE" (LISTEN)!

PostPosted: Mon Feb 15, 2016 4:10 pm
by Neg Timid
KingDave wrote:Yea Mwen dako wi keu gen yon idantite nan chak djazz. Tankou, depi se Richie kap jwe batri, mwen deja rekonet sa, depi se Shedley, mwen deja we sa... Men leu muzik ou sanble twop se yon problem, sa pa gen anyen poul we ak identite/style djazz la. Surtout solo musyeu yo, yo gen yon seul style, yon seul son..

Neg Timid wrote:
KingDave wrote:Now from what I observe, I can say that JBEATZ is very good producing and all that good stuff. However, I start finding too much ressemblance between his songs, like they really sound the same. Am I the only one?


Non, ou pa sèl moun ki wè sa. Mwen menm tou, mwen te di sa nan dènye rivyou CD JBeatz la; ke fòk li fè anpil atansyon paske tout mizik li yo kòmanse sonnen menm jan. Men an jeneral, lè w byen gade, anpil djaz monotòn avèk pwòp stil yo ki se idantite yo; e se monotomi sa-a lepli souvan ki fè w rekonèt an patan ke se tèl djaz k'ap jwe la-a.

NTKing Dave,

Tankou m te di w, menm remak ou fè a, mwen te wè l tou. Mwen panse JBeatz ap swiv fowòm lan l'ap pran nòt de sa... Men malgre nou tou de (2) santi yon similarite avèk kèk lòt mizik JBeatz fè deja, sa pa retire anyen nan sa pou m te fè atis la konnen nan jan pa m ke mizik la byen bèl, li trè kaptivant, l'ap atire anpil zòrèy ki sansib...

NT

Re: JBEATZ brand new song "I'M DOING FINE" (LISTEN)!

PostPosted: Tue Feb 16, 2016 11:19 am
by kompamagazine
MORE Comments from our SOUNDCLOUD listeners!

Image
Image
Image
Image

Re: JBEATZ brand new song "I'M DOING FINE" (LISTEN)!

PostPosted: Tue Feb 16, 2016 2:06 pm
by 1Lov'
Typical JBeatz signature Track, Good track for his Diehard Fans that will support anything resembling tracks like: it's Getting late, I'm in love with you, etc..
Time will tell how long this redundancy is going to keep him on the scene..
I think he's stuck in that Zone "Why Fix it if it ain't Broken".. ;) ;)

Re: JBEATZ brand new song "I'M DOING FINE" (LISTEN)!

PostPosted: Thu Feb 18, 2016 1:01 pm
by kompamagazine
FACEBOOK remarks on our timeline for this article.

Image